Subministres

  • AJUTS PELS SUBMINISTRES

Descomptes en la factura de la llum 💡🔌

Amb caràcter excepcional des del 30 de setembre de 2020 poden demanar el bo social les persones titulars del subministrament o alguna de les persones que formen part de la seva unitat familiar si estan en situació d’atur, d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), o si han vist reduïda la seva jornada laboral per motiu de cures, en el cas de ser empresari, o per afrontar altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d’ingressos.

El bo social elèctric proporciona descomptes del 25% o del 40% en la factura elèctrica i aplica tant a usuaris domèstics com a autònoms.

La tarifa social del cànon de l’aigua és una bonificació que s’aplica al cànon de l’aigua, per tal de reduir el seu valor. D’aquesta manera es pretén garantir les necessitats bàsiques d’aigua adaptant-se a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

💶 A partir del 30 d’abril es podran demanar els ajuts de 200 € destinats a cobrir despeses d’articles de primera necessitat i subministraments bàsics.

Estan adreçats a persones amb càrregues familiars afectades per un ERTO, amb contracte temporal extingit o treballadors per compte propi que hagin hagut de suspendre o reduir l’activitat pel coronavirus.

Més informació:  012 (de dilluns a diumenge de 8 a 22 h) o al 93 519 39 43 (laborables de dilluns a divendres de 9 a 15 h)

Tota la info i requisits 👉 gen.cat/ajutssubministraments

Infografia resum de l’ajut