Habitatge

Som un grup de persones i entitats preocupades per la situació de l’habitatge al barri i pels efectes que l’especulació immobiliària i la invasió turística tenen a la nostra ciutat. 
Volem conèixer com està afectant aquesta situació al nostre entorn més proper.
Volem fer xarxa veïnal i ajudar-nos mútuament. Volem denunciar les situacions d’abús.
Qui millor coneix els problemes i les necessitats del barri som els veïns i les veïnes. Conèixer-nos és el primer pas per poder col·laborar, fer sentir la nostra veu i defensar el barri que volem.

Ja s’ha recuperat l’atenció presencial els dimecres a les 18 h a la seu de l’Associació de Veïns del Clot-Camp de l’Arpa.  📍 C/ Sibèlius 3

 habitatgeiturismecca@gmail.com.

 Consulteu les xarxes socials per mantenir-vos informades 

–  fb.me/observatoriclot   
–  twitter.com/observatoriclot

 

  • AJUTS HABITATGE
 

Durant l’estat d’alarma es pot sol·licitar l’aturada d’un desnonament.

Prórroga dels contractes de lloguer de l’habitatge habitual
És una pròrroga extraordinària per als contractes d’arrendament d’habitatge habitual que finalitzen durant l’estat d’alarma. S’estableix per un termini de 6 mesos, en què se seguiran aplicant els termes i les condicions pactades al contracte.

Ajornament del lloguer (habitatges públics)
Ajornament del pagament del lloguer per a pisos i locals comercials del parc d’habitatges públics de la Generalitat.  El Govern de la Generalitat ha suspès la facturació dels mesos d’abril i maig dels contractes de lloguer inclosos en aquesta mesura i l’ajornament s’allargarà mentre duri la situació d’excepcionalitat.

Ajornament del lloguer (grans propietaris)
Ajornament del pagament del lloguer o reducció del 50% per habitatges de grans propietaris, d’empreses o entitats públiques que no sigui la Generalitat

Es tracta d’un ajornament del pagament del lloguer o d’una reducció del 50% de la renda del lloguer per a les persones i famílies vulnerables. No significa la condonació dels rebuts no pagats durant el període d’excepcionalitat, sinó l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda de lloguer.

Pagament del lloguer per a majors de 65 anys i per a dones víctimes de violència masclista
Avançament dels pagaments dels ajuts al lloguer a les persones majors de 65 anys i a les dones víctimes de violència masclista.
La Generalitat de Catalunya avançarà el pagament dels ajuts al lloguer als col·lectius especialment vulnerables, com són la gent gran i les dones que han patit violència masclista.

 

 

 

 

Actualment no es fan les assesmblees dels dilluns, només us podrem atendre per correu electrònic i/o per telèfon 

lapahdebarcelona@gmail.com  
☎ 652 069 511(dilluns, dimecres i divendres de 15 a 19 h)

A més, a les nostres xarxes socials TwitterFacebook i InstagramCanal de Telegram compartim tota la informació d’actualitat.

Documents últils elaborats per la PAH

–  Kit Lloguers Covid-19   
–  Morattòria Hipotecària

 

Som un grup de veïns i veïnes de Barcelona que volem impulsar un sindicat de llogaters i llogateres a la ciutat per la defensa del dret a l’habitatge i un lloguer assequible, estable, segur i digne.

El Sindicat neix com una iniciativa transversal però amb una clara consciència política i col·lectiva. Volem aglutinar els i les veïnes que vivim o volem viure de lloguer, tant a habitatges del mercat privat com públics, per reivindicar conjuntament els nostres drets i incidir a tots els àmbits administratius i de govern.

Actualment no es fa atenció presencial, només us podrem atendre per correu 
electrònic  ✉ sindicatdellogateres@gmail.com

A més, a les nostres xarxes socials TwitterFacebook i InstagramCanal de Telegram,   Canal de WhatsApp compartim tota la informació d’actualitat. 

 

Iniciativa per aquelles persones que no es poden permetre el lloguer aquests dies:   https://suspensionalquileres.org/

 

  • OFICINA D’HABITATGE SANT MARTÍ

    Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia. Consulta aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. D’altra banda, les persones que viuen en un habitatge públic de l’IMHAB poden consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

S’ofereixen diversos serveis, com ara informació sobre els ajuts disponibles o
assessorament en matèria legal. Per agilitzar qualsevol procés, cal demanar dia i hora en
el servei de cita prèvia d’aquest web.

Oficina d’Habitatge Sant Martí
📌 Rambla del Poblenou, 154.
Per a més informació: https://bit.ly/2FpkP6e ohsm@bcn.cat 010 – 93 228 72 00